החיים סילאן

למה למירי רגב יש בעיה עם אמנים ביקורתיים